Thu. Oct 22nd, 2020

Viengchanh News

ຂ່າວວັນນີ້ ຂ່າວບັນເທີງ ຂ່າວກິລາ ຂ່າວລາວ ຂ່າວວຽງຈັນ

ໂຮງໝໍ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຈຳລອງເຫດການ ການບໍລິການຄົນເຈັບ ທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID-19

1 min read

ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ກໍລະນີຄົນເຈັບອັກເສບປອດທີ່ເກີດຈາດ COVID-19

ພ້ອມທັງ ເປັນການສ້າງລະບົບຄັດກອງ ແລະ ສ້າງແຜນໃນການກະກຽມຈັດລະບົບຮັບຮອງຄົນເຈັບ ເຊີ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມພ້ອມ ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່.

ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ພະຍາບານສາດ ເຊີ່ງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເປັນ 1 ໃນ 3 ສະຖານທີ່ປີ່ນປົວຄົນເຈັບຈາກ COVID-19 ຂອງແຂວງ

ວິຊາການຈາກກົມປີ່ນປົວຟື້ນຟູໜ້າທີການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການອານາໄມໂລກ ໄດ້ສົມທົບກັບໂຮງໝໍ ແຂວງ ວຽງຈັນ ເພື່ອຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນການໃຫ້ບໍລິການຄົນເຈັບ ພະຍາດອັກເສບປອດທີ່ເກີດຈາກ COVID-19 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ຄະນະອຳນວຍການໂຮງໝໍແຂວງ, ທີມແພດປີ່ນປົວ, ທີມພະຍາບານ, ທີມວິເຄາະ

 

ໂດຍໄດ້ມີການຈຳລອງເຫດການໃນການຄັດກອງຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ, ການນຳສົ່ງຄົນເຈັບ ຈາກຈຸດຄັດກອງ ໄປສະຖານທີ່ປີ່ນປົວສະເພາະທີ່ທາງແຂວງໄດ້ຈັດໄວ້, ການບັນທຶກອາການ, ການແນະນຳການໃຊ້ຊຸດປ້ອງກັນຂອງແພດ (PPE), ແນະນຳການໃຊ້ອົກຊີ ແລະ ການສຸຂະສຶກສາແກ່ຄົນເຈັບ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ລົງເລີກວຽກງານການບໍລິຫານຈັດການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການວາງແຜນຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນ ແລະ ການກະກຽມສະຖານທີ່ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ

ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫັນວ່າພະນັກງາານແພດແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ດີພໍໍສົມຄວນ, ສຳລັບສະຖານທີ່ຮອງຮັບຄົນເຈັບແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຖານທີ່ກຳນົດໄວ້.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້ ທີມງານຈາກສູນກາງ ຍັງຈະໄດ້ໄປຕິດຕາມ ເບີ່ງການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງສູນຮອງຮັບຄົນເຈັບ ຢູ່ໂຮງໝໍຊຸມຊົມ ເມືອງວັງວຽງ ເພື່ອວາງແຜນບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມສຸງສຸດ ໃນການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ.

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ປະຕິທິນ

October 2020
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031