Thu. Oct 1st, 2020

Viengchanh News

ຂ່າວວັນນີ້ ຂ່າວບັນເທີງ ຂ່າວກິລາ ຂ່າວລາວ ຂ່າວວຽງຈັນ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2025 ແລະ ຮ່າງຍຸດທະສາດປະຕິຮູບການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກແຕ່ປີ 2021-2025.

1 min read

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2025 ແລະ ຮ່າງຍຸດທະສາດປະຕິຮູບການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກແຕ່ປີ 2021-2025.


ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການແຂວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 30-31 ກໍລະກົດ 2020.ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,ມີບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.


ທ່ານ ຄໍາພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ:ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄັນ ທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ພຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ໂດຍກະຊວງຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີຮ່າງ ຍຸດທະສາດປະຕິຮູບການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 2021-2025 ເຊິ່ງກົມການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນ.

ໃນແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດຮອດ ປີ 2025 ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ເປັນກໍາລັງຜະລິດຕົ້ນຕໍ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມຢ່າງຍືນຍົງ ຕາມທິດຫັນເປັນອັນອຸດສະຫະກໍາແລະ ບັນສະໄໝ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງ ສັງຄົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີຄຸນນະ ພາບ, ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມສົມບູນ ໃຫ້ທົ່ວປວງຊົນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປວງຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ,ການປ້ອງກັນພະຍາດ,

ການອອກກໍາລັງກາຍ, ໂພຊະນາການ ເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ,ອາລົມ ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ການປະກັນສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບເທົ່າທຽມກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່ຕິດພັນກັບການຫຼຸດພົ້ນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມ ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ.


ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈິ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານການກໍ່ສ້າງ, ຍົກລະດັບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໂດຍສະເພາະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ແພດຊ່ຽວຊານ, ໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາວິຊາຊີບ ເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ,ເອົາໃຈໃສ່ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,

ວັດຖຸອຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫລັກສຸດ ໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະວິຊາຊີບ, ປັບປຸງກົນໄກປະສານງານການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາການສຶກສາສາທາລະນະສຸກລະຫວ່າງສະຖານການສຶກສາ ກັບ ສະຖານທີ່ຝຶກປະຕີບັດ, ບັນດາກົມກອງ, ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ,

ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງສະຖານການສຶກສາສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃນການກໍ່ສ້າງ, ຍົກລະດັບ ແລະ ອົບຮົມ ໃຫ້ທັນສະໄໝ,ລວມສູນ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້, ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ນໍາເອົາຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ພ້ອມທັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ຂ່າວ:ບຸນມາ ແກ້ວບຸດດາ.

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ປະຕິທິນ

October 2020
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031