Sun. Oct 25th, 2020

Viengchanh News

ຂ່າວວັນນີ້ ຂ່າວບັນເທີງ ຂ່າວກິລາ ຂ່າວລາວ ຂ່າວວຽງຈັນ

ຊາວກະສິກອນກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຜັກກະລ່ຳປີ ຢູ່ເມືອງກາສີໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານ ມາດຕະຖານກະສີກໍາສະອາດ

1 min read

ຊາວກະສິກອນກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຜັກກະລ່ຳປີ ຢູ່ເມືອງກາສີໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານ ມາດຕະຖານກະສີກໍາສະອາດ


ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 11 ຫາ 12 ສິງຫາ 2020 ນີ້, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການວິນຣ໋ອກ ສາກົນ ພາຍໃຕ້ກິດຈະກໍາໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກະສິກໍາ ຫຼື ໂຄງການຄີຣນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍກະຊວງກະສິກຳ ປະເທດອາເມລິກາ (USDA) ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຜັກກະລ່ຳປີ ຢູ່ບ້ານຜາຊ້າງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ມາດຕະຖານກະສິກໍາສະອາດ, ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ບ້ານຜາຊ້າງ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ.

ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພູວົງ ບຸນຊູ ຫົວໜ້າພະແນກກະສະກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ, ມີທ່ານ ຫຼິ່ງຫຼ້ອງ ສິດທິໄຊ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກົມປູກຝັງ ທັງເປັນຜູ້ປະສານງານໂຄງການ, ມີທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ວິລະພົນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງກາສີ, ມີຕາງໜ້າສູນກະສິກຳສະອາດ, ມີບັນດາຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ – ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ກຸ່ມຜະລິດຜັກກະລ່ຳປີ ຢູ່ບ້ານຜາຊ້າງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 49 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ.


ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ພູວົງ ບຸນຊູ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນກ່າວເປີດການຝຶກອົບຮົມໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນການນໍາເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງແຂວງ ຂອງເມືອງ ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຮ່ວມກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຊາວກະສິກອນຂອງພວກເຮົາໃນການຜະລິດກະສິກໍາໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມປູກຜັກກະລ່ຳປີເພື່ອເລັ່ງໃສ່ຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ, ເຊີ່ງແຂວງວຽງຈັນຂອງພວກເຮົາກໍ່ເປັນແຂວງໜື່ງທີ່ໄດ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນນັ້ນມີ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງກາສີ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ, ສະເພາະກຸ່ມ ຜູ້ຜະລິດຜັກກະລ່ຳປີຢູ່ເມືອງກາສີນີ້ມີທັງໝົດ 7 ບ້ານຄື: ບ້ານ ຜາຊ້າງ, ບ້ານ ພູຄໍາ, ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ບ້ານ ຫ້ວຍຫົກ, ບ້ານ ຈຽງ, ບ້ານ ວຽງຄໍາ ແລະ ບ້ານ ບວມຜຸກ ຄາດວ່າຈະມີຊາວກະສິກອນເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ທັງໝົດ ຈຳນວນ 123 ທ່ານ, ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຝຶກຢູ່ບ້ານລະ 2 ວັນ ແລະ ຈະໄດ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 11 ຫາວັນທີ 24 ສິງຫາ ເຊີ່ງເປັນໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນ ດັ່ງນັ້ນຈື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທີມງານຄູຝຶກ ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນຈົ່ງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນບົດຮຽນນໍາກັນພ້ອມກັນຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາຈຸດອ່ອນໃນການປູກກະລ່ຳປີ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຜົນຜະລິດກະສິກຳໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ດີ ຕາມຫຼັກການທີ່ກະຊວງກະສິກໍາວາງອອກ.

ສໍາລັບເອກະສານທີ່ນໍາມາ ຝຶກອົບຮົມປະກອບມີ: ການພັດທະນາວຽກງານກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ, ຄວາມສ່ຽງຂອງການປົນເປື້ອນ ໃນຜົນຜະລິດກະສິກໍາ, ການປະຕິບັດກະສິກໍາທີ່ດີ, ແບບຟອມບັນທຶກຂໍ້ມູນການຜະລິດພືດຜັກແບບກະສິກໍາທີ່ດີ, ວິທະຍາການຫຼັງການເກັບກ່ຽວພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້, ຂັ້ນຕອນພື້ນຖານການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດກະສິກໍາທີ່ດີສໍາລັບການປູກຜັກກະລ່ຳປີ, ພາຍຫຼັງທີ່ນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ຮັບ ການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານທິດສະດີແລ້ວກໍ່ໄດ້ລົງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ສວນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງຕື່ມອີກ ແລະ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາເປັນເວລາ 2 ວັນ ເຫັນວ່ານັກສໍາມະນາກອນແຕ່ລະທ່ານໄດ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ວິລະພົນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກສໍາມະນາກອນຈໍານວນ 30 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ. ໃນໂອກາດຕອນທ້າຍ ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ວິລະພົນ ກໍ່ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນໂອ້ລົມເຊີ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວ ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບທຸກຂັ້ນຕະຫຼອດຮອດນັກສໍາມະນາ ກອນທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ຈົນເຮັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ພ້ອມນີ້ທ່ານກໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ນັກສໍາມະນາກອນຈົ່ງພ້ອມກັນນໍາເອົາບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ໄປຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງຕົນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດ

ພາຍຫຼັງ ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ທາງໂຄງການຄຣີນ ແລະ ກົມປູກຝັງ ກໍ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສົ່ງເສີມ ຊາວກະສິກອນຜູ້ປູກຜັກກະລ່ຳປີ ໂດຍຜ່ານພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານກະສີກໍາທີ່ດີໃນອານາຄົດ.

ຂ່າວ: ເມືອງກາສີ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ປະຕິທິນ

October 2020
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031