Thu. Oct 1st, 2020

Viengchanh News

ຂ່າວວັນນີ້ ຂ່າວບັນເທີງ ຂ່າວກິລາ ຂ່າວລາວ ຂ່າວວຽງຈັນ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງວຽງຈັນ ລົງຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງບໍລິສັດ ລາວ-ຊາຍນາ ເບສບາຣິດ ຈຳກັດ

1 min read

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງວຽງຈັນ ລົງຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງບໍລິສັດ ລາວ-ຊາຍນາ ເບສບາຣິດ ຈຳກັດ.


ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2020 ຜ່ານມານີ້, ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງແຂວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງເມືອງກາສີ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ການປະ ຕິບັດພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງບໍລິສັດ ລາວ-ຊາຍນາ ເບສບາຣິດ ຈຳກັດ ຢູ່ທີ່ບ້ານຜາເຈົ້າ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ບົວພັນ ສີວົງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊນດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ,

ມີທ່ານ ຄຳອ້ວນ ສຸວັນທອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆກາສີ, ມີທ່ານ ສົມແສງ ສຸລິຍະວົງ ຜູ້ຈັດການຫົວໜ້າພາກສະໜາມ ຂອງບໍລິສັດ ລາວ-ຊາຍນາ ເບສບາຣິດ ຈຳກັດ, ມີບັນດາຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນແຂວງ-ຂັ້ນເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍນາຍບ້ານ 04 ບ້ານໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ສົມແສງ ສຸລິຍະວົງ ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ບາຣິດ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊີ່ງມີບາງຕອນວ່າ: ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ ບາຣິດ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານຜາເຈົ້າ ແລະ ບ້ານນ້ຳແກ່ນ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ບ້ານກິ່ວຂາມປ້ອມ ເມືອງຊຽງເງີນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊີ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດ ລາວ-ຊາຍນາ ເບສບາຣິດ ຈຳກັດ, ທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 01-000214164516B/1.

ເຊີ່ງໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດໃນການສຳປະທານ ແລະ ຂຸດຄົ້ນມາແຕ່ວັນທີ 10 ສີງຫາ 2015 ໃນເນື້ອທີ່ສຳປະທານ ແລະ ຂຸດຄົ້ນທັງໝົດ 1.412 ເຮັກຕາ, ມີໄລຍະເວລາສຳປະທານ 22 ປີ ດ້ວຍມູນຄ່າລົງທຶນທັງໝົດ 18.700.000 ໂດລາສະຫະລັດ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັ້ນແຂວງ-ຂັ້ນເມືອງ ກໍໄດ້ປະກອບຄຳຄິດ ຄຳເຫັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານ ຂອງບໍລິສັດ ລາວ-ຊາຍນາ ເບສບາຣິດ ຈຳກັດ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ ເຮັດໃຫ້ ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຕໍ່ທຳມະຊາດໃຫ້ນ້ອຍທີ່ສຸດ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ໂຄງການ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ບາຣິດ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກາຍເປັນໂຄງການ ຕົວແບບ ໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ.

ພ້ອມນັ້ນ ຄະນະທີມງານກໍໄດ້ລົງຕິດຕາມ ກວດກາຕົວຈິງ ຢູ່ພາກສະໜາມ ແລະ ສ້າງບົດບັນທຶກຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ເຊີ່ງໃນບົດບັນທຶກມີເນື້ອໃນ ຄື: (1) ສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດ ລາວ-ຊາຍນາ ເບສບາຣິດ ຈຳກັດ ປະສານກັບກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງບົດປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ໂດຍໃຫ້ທັນກັບສັນຍາປະຕິບັດໂຄງການ ຈາກກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; (2) ໃຫ້ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງກາສີເປັນເຈົ້າການປະສານກັບການນຳເມືອງ,

ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ບໍລິສັດ ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການປະສານງານຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະເມີນຜົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງບໍລິສັດ ລາວ-ຊາຍນາ ເບສບາຣິດ ຈຳກັດ; (3) ສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດ ແຕ່ງຕັ້ງວິຊາການທີ່ມີວິຊາສະເພາະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສະດວກໃນການ ປະສານງານກັບພາກລັດ; (4) ສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດ ປະສານງານກັບພະແນກ ຊສ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນການລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ບັນຫາຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນແຕ່ລະໄລຍະ; (5) ສະເໜີ ໃຫ້ບໍລິສັດຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າ ແກ້ໄຂການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ ຕາມແຜນ ທີ່ວາງໃວ້ ໃຫ້ທັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ; ( 6) ສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດ ຈັດສັນ ບ່ອນຈອດລົດຂົນສົ່ງແຮ່ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

( ຂ່າວ: ເມືອງກາສີ ).

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ປະຕິທິນ

October 2020
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031