Thu. Oct 22nd, 2020

Viengchanh News

ຂ່າວວັນນີ້ ຂ່າວບັນເທີງ ຂ່າວກິລາ ຂ່າວລາວ ຂ່າວວຽງຈັນ

ປູກຢາງພາລາເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວກາຍເປັນຄອບຄົວພົ້ນທຸກ.

1 min read

ປູກຢາງພາລາເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວກາຍເປັນຄອບຄົວພົ້ນທຸກ.


ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ກໍ່ຄືການຊີ້ນຳໆພາ ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕາມແລວ ເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ແນ່ໃສ່ສ້າງເມືອງໝື່ນໃຫ້ເປັນເມືອງພັດທະນາຮອບດ້ານ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາວຽກງານໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ຕິດພັນກັບການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊົນ ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ສຸມທຶນຮອນໃສ່ວຽກງານຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ເພື່ອທົດແທນປ່າໄມ້ທີ່ຖືກທໍາລາຍໃຫ້ກັບຄືນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ,ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ,ບໍລິສັດໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປູກໄມ້, ເຊິ່ງມີຫຼາຍຄອບຄົວ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຜົນສໍາເລັດ.


ຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ຈູເຈ່ຍຫາ ໜໍຕູ້ ອາຍຸ 46 ປີ ເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງ ທີ່ມູນເຊື້ອຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ເຊື້ອໝັ້ນ ແລະ ເອກະກະພາບຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ຍຶດຖືໃນອຸດົມຄະຕິເຕື່ອນໃຈຂອງພັກ-ລັດຖະບານທີ່ວ່າ ບຸກບືນກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ໃນການເປັນກ້າວຍ່າງ ທີ່ສຳຄັນ ຂອງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ມີຄວາມມັກຮັກໃນອາຊີບກະສິກຳ ໂດຍທຸມເທເຫື່ອແຮງ ແລະ ປະສົມການໃນຊີວິດຂອງຕົນ ຫັນມາປູກຢ່າງພາລາເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ່ ຈົນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນກາຍເປັນຄອບຄົວພົ້ນທຸກ.


ທ່ານ ຈູເຈ່ຍຫາ ໜໍຕູ້ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ທີມງານນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ເມືອງໝື່ນ ວ່າ: ຕົນເອງໄດ້ເກີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ບ້ານສັນຟານ ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ,ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວ ກັບນາງ ຢົວຢ່າງ ອາຍຸ 42 ປີ,ມີລູກນໍາກັນ 5 ຄົນ,ພາຍໃນຄອບຄົວມີສະມາຊິກທັງໝົດ 9 ຄົນ,ມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 5 ຄົນ.ພຶ້ນຖານປະສົບການຜ່ານມາ ໃນປີ 2006 ຕົນເອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ: ເຕັກນິກການປູກຢາງພາລາ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ,ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ມາທົດລອງປູກ ຢູ່ບ້ານບໍພຽງ ເມືອງນໍ້າທາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາຈໍານວນ 3,576 ເບ້ຍ.

ຕົກມາປີ 2008 ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຕັ້ງຖີ່ນຖານຢູ່ບ້ານນໍ້າແພດ ເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍຢຶດໝັ້ນອາຊີບເຮັດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຕົ້ນຕໍຄືເກົ່າ, ຈຶງໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ເຄີຍປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາມາກ່ອນນັ້ນ, ເພື່ອມາທົດລອງ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຮັດຕົວຈິງຢູ່ເມືອງໝື່ນ,ໂດຍຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຊື້ດິນນໍາປະຊາຊົນທີ່ມີເອກະສານຖືກຕ້ອງ ໃນເນື້ອທີ່ 12 ເຮັກຕ່າ ໃນລາຄາ 36.000.000 ກີບ, ໄປພ້ອມກັບການວາງແຜນດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍລະອຽດ, ການນໍາໃຊ້ຕົ້ນທຶນເຊັ່ນ: ຊື້ແນວພັນ,ຄ່າແຮງງານຂຸດຂຸມ,ຄ່າແຮງງານບົວລະບັດຮັກສາ,ຢາກະຕຸນຮາກ ແລະ ອື່ນໆ

ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນກ້າເບ້ຍ,ປູກຈໍານວນ 4000 ຕົ້ນ, ມາຮອດປີ 2011 ໄດ້ປູກຕື່ມອີກ 2000 ຕົ້ນ ລວມທັງໝົດມາຮອດປັດຈຸບັນ 6000 ຕົ້ນ,ໄລຍະຫ່າງຂອງການປູກ 2,5×8 ແມັດ ມີເນື້ອທີ່ 12 ເຮັກຕ່າ, ການບົວລະບັດຮັກສາໃນຊ່ວງໄລຍະ ທີ່ຕົ້ນຍັງນ້ອຍແມ່ນ ປີໜື່ງຕໍ່ 2 ເທື່ອ, ໃຊ້ເວລາປູກ 7-8 ປີ ກໍ່ສາມາດກິດນໍ້າຢາງໄດ້.ຕົກມາຮອດປີ 2016 ຕົນເອງໄດ້ກີດຢາງ 3,800 ຕົ້ນ,ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 1 ຕົ້ນຕໍ່ 7 ກິໂລກຼາມ ສະເລ່ຍຂາຍໃນລາຄາ1 ກິໂລກຼາມຕໍ່ 3.500 ກີບເປັນເງີນ 93.100.000 ກີບຕໍປີ .ປີ 2017 ກິດນໍ້າຢາງໄດ້ 3,800 ຕົ້ນ,ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 1 ຕົ້ນຕໍ່ 8 ກິໂລກຼາມ ສະເລ່ຍຂາຍໃນລາຄາ1 ກິໂລກຼາມຕໍ່ 4.500 ກີບເປັນເງີນ 136.800.000 ກີບຕໍປີ .ປີ 2018ເປັນຕົ້ນມາ ກິດນໍ້າຢາງໄດ້ຫຼາຍຕົ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ,ຜົນຜະລິດ, ສະເລ່ຍຂາຍໃນລາຄາ1 ກິໂລກຼາມຕໍ່ 5.400 ກີບເປັນເງີນ 360.000.000 ກີບຕໍ່ປີ.


ພາຍຫຼັງຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນເຊັ່ນ: ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ອື່ນໆ ສະເລ່ຍເປັນເງີນ 51.000.000 ກີບຕໍ່ປີ;ໄລ່ລຽງກໍາໄລປະມານ 300.000.000 ກີບຕໍ່ປີ, ກ່ອນຈະປະສົມຜົນສຳເລັດແບບນີ້ ກໍ່ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມອົດທົນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ,ການຈັດຕັ້ງຂັນເທິງ ກໍ່ຄືຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໝື່ນ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃກ້ສິດຕິດເເທດ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ ຕະຫຼອດມາ ຈົນສ້າງຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າກາຍເປັນຕົວແບບດ້ານກະສິກຳຂອງເມືອງໝື່ນ ຕໍ່ກັບຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວນີ້ ຕົນເອງກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍີ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາການຈັດຕັ້ງຂອງເມືອງ ໃຫ້ຂື້ນປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ່ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງໝື່ນຄັ້ງທີ III .

ນອກຈາກການປູກຢາງພາລາແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຍັງເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມເກັບຊື້ນໍ້າຢາງພາລາພາຍໃນເມືອງໝື່ນຕື່ມອີກ ,ການຈໍາໜ່າຍແມ່ນຂາຍສົ່ງໄປຕ່າງແຂວງ,ມາຮອດປະຈຸບັນຄອບຄົວມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດຖ້າທຽບໃສ່ແຕ່ກ່ອນ ຕົນເອງມີຄວາມສາມາດຊື້ພາຫະນະ,ອາຫານ,ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ,ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍໃນຄອບຄົວ,ມີເງີນສະສົມສົ່ງລູກຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ວິຊາອາຊີບ, ມາຮອດປັດຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າມີເຮືອນ1ຫຼັງລົດຮຸນໃດ 1ຄັນ, ລົດຈັກ4ຄັນ.

ໂອກາດນີ້ທ່ານ ຈູເຈ່ຍຫາ ໜໍຕູ້ ຍັງໄດ້ຝາກເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງໝື່ນ,ເມືອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ທົ່ວປະເທດ ຖ້າຫາກຜູ້ໃດມີຄວາມສົນໃຈຍາກປູກຢາງພາລາ ແຕ່ບໍ່ມີບົດຮຽນ ຫຼື ປະສົບການ ກໍ່ສາມາດມາປຶກສາມາປຶກສານຳເພິ່ນໄດ້ ເພາະວ່າເພິ່ນຈະເເນະນຳວິທີປູກ,ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ຍັງສະໜອງແນວພັນເບ້ຍຢາງພາລາຕື່ມອີກ.

ຂຽນໂດຍ: ແຫວນຄຳ ສຸມູນທາ (ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງເມືອງໝື່ນ)

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ປະຕິທິນ

October 2020
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031